Rejestracja uczestników

Rejestracja najemców

dotyczy firm będących najemcami powierzchni handlowej i usługowej w centrach handlowych

.

Rejestracja

dotyczy deweloperów, inwestorów, dostawców usług i technologii oraz agencji komercjalizacji

.

Pomoc w rejestracji? tel. +48 225 212 000 lub support@evigo.com