Rejestracja uczestników

Rejestracja najemców

dotyczy firm będących najemcami powierzchni handlowej i usługowej w centrach handlowych

.

Rejestracja

dotyczy deweloperów, inwestorów, dostawców usług i technologii oraz agencji komercjalizacji

.