Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych powstało na koniec roku 2016. Naszą misją jest reprezentowanie branży wszystkich sektorów nieruchomości komercyjnych, tj – deweloperów, inwestorów, usługodawców – w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym we współpracy z innymi organizacjami branżowymi. W odróżnieniu od już działających organizacji chcemy być głosem całego rynku nieruchomości a nie tylko jednego sektora np handlowego czy deweloperskiego.

Głównymi celami PINK jest: wpływ na zmiany legislacyjne , dbanie o wizerunek branży oraz działalność edukacyjno-networkingowa. Stowarzyszenie zajmuje się zarówno kwestiami podatkowymi, zgłaszając problemy i przygotowując raporty dla Ministerstwa Finansów w sprawie VAT na transakcjach nieruchomości, jak również innymi kwestiami prawnymi związanymi z nieruchomościami. W szczególności podjęliśmy działania wspólne ze stowarzyszeniem REIT (opiniowanie dokumentów, przygotowanie raportu) oraz PRCH- te ostatnie w sprawie niedziel handlowych. Naszymi członkami jest już wielu inwestorów i deweloperów z sektora handlowego, biurowego i magazynowego a także najwięksi doradcy rynku nieruchomości”.

Weź udział w największym spotkaniu rynku centrów handlowych w CEE