Rejestracja

Rejestracja indywidualna

Chcesz zarejestrować jedną kartę wstępu?
Kliknij przycisk poniżej.

Rejestracja grupowa

Opcja przeznaczona do rejestracji dużej grupy uczestników w ramach jednej firmy. 

Weź udział w największym spotkaniu rynku centrów handlowych w CEE