Rejestracja

Rejestracja najemców

dotyczy firm będących najemcami powierzchni handlowej i usługowej w centrach handlowych

Rejestracja

dotyczy deweloperów, inwestorów, dostawców usług i technologii oraz agencji komercjalizacji

Weź udział w największym spotkaniu rynku centrów handlowych w CEE